Inlägg av Spermosens

Spermosens AB (publ): Försäljning för forskningsändamål, ett stort steg mot kommersiell acceleration

Följande är nyheter från företaget, med anledning av de frågor som inkommit gällande både potentialen och perspektivet i relation till Pressmeddelandet 18 Maj, 2022, Spermiebanker ett nytt kundsegment: Seattle Sperm Bank’s användande av JUNO-Checked Systemet för forskningsändamål är en betydande milstolpe för Spermosens och öppnar vägen för försäljning till ett 100-tal spermiebanker runt om i […]

Det finns stor potential för Spermosens

Christina Östberg Lloyd är ny styrelseledamot i Spermosens sedan årsstämman den 12 maj 2022. Hon är gynekolog och obstetriker med lång erfarenhet av reproduktiv hälsa, såväl från sjukvården som från ledande positioner i näringslivet. ”Vi har en demografisk utmaning med åldrande befolkning och minskande födelsetal, vilket bidrar till att göra reproduktiv hälsa till ett nödvändigt […]

Paneldiskussion om manlig fertilitet

Spermosens presenterar en paneldiskussion på ämnet manlig fertilitet med professor Trine B. Haugen, Oslo Metropolitan University, professor Aleksander Giwercman, Lunds universitet, och professor Claus Yding Andersen, Köpenhamns universitet. Alla tre är också medlemmar vårt Advisory Board som vi är stolta över att jobba tillsammans med. Infertilitet är en global fråga, så många som 15–20% av alla […]

Spermosens listed as the most successful IPO in Sweden

We are humbled to be listed as the most successful IPO in Sweden of 2021 according to Affärsvärldens IPO-guide. Our gratitude is extended to Affärsvärlden, our team, our Board of Directors, our Shareholders as well as our Advisors. Thank you all for your support!

Första handelsdag för Spermosens AB

SPERMOSENS AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn SPERM) och teckningsoptioner serie TO1 (SPERM TO1) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm. Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassad fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Syftet är att erbjuda snabbare och säkrare […]

Spermosens AB delårsrapport januari-mars 2021

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-mars 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande. Väsentliga händelser under senaste kvartalet Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market Spermosens AB offentliggör 24 mars memorandum i samband med notering på Spotlight Stock Market Den 25 mars inleddes teckningsperioden för noteringsemission Väsentliga […]

Spermosens erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

Spermosens AB (’Spermosens’) meddelar idag att bolaget har erhållit en så kallad ”Intention to Grant” från Europapatentverket (EPO) avseende patentansökan som skyddar bolagets biosensor avsedd för användning inom In Vitro Fertilisering (IVF). Nästa steg i processen är ett formellt godkännande varefter patentet blir giltigt t o m 2039. Patentansökan (ansökningsnummer 19759542.4), för vilken EPO har […]