Första handelsdag för Spermosens AB

SPERMOSENS AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn SPERM) och teckningsoptioner serie TO1 (SPERM TO1) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm. Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar…
Newborn child holding parents hand

Spermosens AB delårsrapport januari-mars 2021

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-mars 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande. Väsentliga händelser under senaste kvartalet Spermosens AB har godkänts för notering på…
Newborn child on soft blankets

Spermosens erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

Spermosens AB (’Spermosens’) meddelar idag att bolaget har erhållit en så kallad ”Intention to Grant” från Europapatentverket (EPO) avseende patentansökan som skyddar bolagets biosensor avsedd för användning inom In Vitro Fertilisering…

Kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units

Nedan följer en kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units. Tilldelningen av units i den nyligen avslutade spridningsemissionen är nu klar. Totalt inkom drygt 8 800 anmälningar, varför långt ifrån alla kunnat…
Couple on blanket

Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)

Aktieägarna i Spermosens AB (publ), org.nr 559179-0380, kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 kl 13.00. På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Någon årsstämma med möjlighet att…

Spermosens AB årsredovisning 2020

Spermosens AB publicerar härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.spermosens.com. Årsredovisningen kommer att…

Spermosens AB nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i Spermosens AB ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets nyemission av units om ca 24 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market för vilken teckningsperioden avslutades den 12 april 2021 (”Erbjudandet”), blev…

Spermosens AB offentliggör memorandum i samband med notering på Spotlight

Styrelsen i Spermosens AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 24 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”).…
Newborn child holding parents hand

Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för Spermosens AB ("Bolaget" eller ”Spermosens”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva…