Det finns stor potential för Spermosens

Christina Östberg Lloyd är ny styrelseledamot i Spermosens sedan årsstämman den 12 maj 2022. Hon är gynekolog och obstetriker med lång erfarenhet av reproduktiv hälsa, såväl från sjukvården som från ledande positioner i näringslivet.

”Vi har en demografisk utmaning med åldrande befolkning och minskande födelsetal, vilket bidrar till att göra reproduktiv hälsa till ett nödvändigt och extremt viktigt globalt terapiområde. Kvinnans fertilitet har traditionellt stått i fokus för behandling trots att den manliga reproduktionsförmågan är lika betydelsefull. Därför behövs det mer forskning och utveckling inom både behandling och diagnostik. Om vi utesluter mannen riskerar vi dessutom att utsätta kvinnor för onödiga behandlingar. Spermosens är en viktig pusselbit i detta arbete och det finns stor potential för bolaget”, säger Christina Östberg Lloyd.

Christina Östberg Lloyd ansvarade för infertilitetsutredningarna vid Lunds universitetssjukhus när hon rekryterades till Ferring i början av 2000-talet för att jobba med kvinnohälsa och reproduktion. Efter nio år på Ferring blev hon forskningsdirektör på Novo Nordisk, en position som hon hade fram till år 2020 då hon blev VD för Pharmiva, ett femtech bolag med fokus på vaginal hälsa, som hon tog till Nasdaq First North i fjol.

”Jag kom tidigt i kontakt med Spermosens och imponerades av teamets förmåga och snabbhet. Att få struktur på ett innovationsbaserat bolag med allt vad det innebär av komplexa processer när det gäller till exempel kvalitetsfrågor och regulatoriska frågor och samtidigt genomföra en IPO, det är imponerande”, fortsätter hon.

I dag är Christina Östberg Lloyd Senior vice president på Ferring med globalt ansvar för Reproductive Medicine Maternal Health.

”Jag har bred erfarenhet av reproduktiv hälsa, vetenskaplig klinisk forskning och ren ”business” i såväl stora som små bolag, är väl bekant med marknaden och trenderna som påverkar. Det är erfarenheter som kommer väl till pass i mitt uppdrag som styrelseledamot i Spermosens”, säger Christina Östberg Lloyd och tillägger: – ”Jag ser också synergier i mitt nuvarande jobb och möjligheter till kunskapsutbyte och dialog”.