Första handelsdag för Spermosens AB

SPERMOSENS AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn SPERM) och teckningsoptioner serie TO1 (SPERM TO1) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassad fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Syftet är att erbjuda snabbare och säkrare IVF-behandlingar på den globala IVF-marknaden, som består av ca 60 miljoner par i fertil ålder med infertilitetsproblem.

Spermosens notering på Spotlight Stock Market ger Bolaget medel att slutföra produktutvecklingen, utföra kliniska tester, ansöka om CE-certifiering samt förbereda marknadslanseringen av Bolagets första produkt, JUNO-Checked. Med denna produkt beräknar Spermosens kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att förbättra arbetsflödet, ledande till snabbare och säkrare behandlingar.

”Med JUNO-Checked beräknar vi kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att utföra diagnostik av spermier och uppmäta om det finns en naturlig bindning till äggcellen. Baserat på uppmätt resultat kommer IVF-klinikerna att ha ett beslutsunderlag avseende lämplig fertilitetsbehandling i det individuella fallet. Vi beräknar att detta kommer leda till färre fertiliseringsbehandlingar per par för att bli gravida”

säger John Lempert, VD Spermosens AB.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91 info@spermosens.com
Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.