Spermosens AB (publ) är noterad på Spotlight Stock Market

Aktien handlas med tickern SPERM och ISIN-code SE0015346424