Spermosens AB årsredovisning 2020

Spermosens AB publicerar härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.spermosens.com.

Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman onsdagen den 12 maj 2021 för fastställelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91

Spermosens AB

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargruppen upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.