Newborn child on soft blankets

Spermosens erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

Spermosens AB (’Spermosens’) meddelar idag att bolaget har erhållit en så kallad ”Intention to Grant” från Europapatentverket (EPO) avseende patentansökan som skyddar bolagets biosensor avsedd för användning inom In Vitro Fertilisering (IVF). Nästa steg i processen är ett formellt godkännande varefter patentet blir giltigt t o m 2039.

Patentansökan (ansökningsnummer 19759542.4), för vilken EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, avser bolagets biosensor och dess användning för att bl a detektera och kvantifiera spermiers bindningsfunktion, diagnos av manlig infertilitet, och selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF).

Skrivelsen från EPO betyder att patentverket avser godkänna Spermosens patentansökan efter att ett antal administrativa steg har tagits. När patentet har godkänts kommer det att skydda Spermosens produkt i Europa till och med 2039.

Spermosens har motsvarande patentansökningar under behandling hos patentverken i Australien, Brasilien, Eurasien (inkl. Ryssland), Hong Kong, Israel, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika och USA.

“Spermosens som är i slutskedet av sin notering på Spotlight, har som målsättning att väsentligt förbättra möjligheterna för par som genomgår IVF-behandling. I och med EPOs preliminära godkännande, har vi nu nått en viktig milstolpe för att skydda vår produkt på den viktiga hemmamarknaden”, säger John Lempert, VD för Spermosens.

”Vi är mycket glada över denna framgång i vårt pågående arbete med att bygga värde i vår patentportfölj. Det är en stor lagframgång som är ett resultat av det nära samarbetet mellan vårt utvecklingsteam och vår IP partner HØIBERG”, säger Kushagr Punyani, CSO och medgrundare av Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91
info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl 14:00.