Teamet

Spermosens team har ett starkt engagemang i att förbättra livskvalitén för alla de som lever påverkade av infertilitet och ofrivillig barnlöshet. Uppdraget är att stödja patienter att uppnå framgångsrik behandling genom att tillhandahålla innovativa diagnostik- och behandlingslösningar för assisterad befruktning.