Spermosens bidrag till att lösa ofrivillig barnlöshet

Samtidigt som mäns fertilitet sjunker, ökar intresset för assisterad befruktning världen över. Spermosens utvecklar en diagnostikmetod som inte bara undersöker spermiers rörelseförmåga, utan även hur väl de kan binda sig till ägget. Hör vd Ulrik Nilsson berätta mer i Biostock studio.

Read more