Spermosens förbereder inför marknadslansering med nyemission

Lundabolaget Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandlingar. Bolagets första produkt, JUNO-Checked, är ett diagnostikverktyg som mäter spermiers bindningsförmåga till kvinnans äggcell. Genom att effektivisera IVF-behandlingen hoppas bolaget kunna hjälpa alla de miljontals par världen över som lider av infertilitet och erbjuda snabbare och säkrare behandlingar. Nu genomförs en nyemission om 24 Mkr för att ta tekniken till marknad samtidigt som aktien tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Infertilitet är ett stort globalt problem där WHO uppskattar att cirka 15 procent av världens befolkning i fertil ålder är påverkade, vilket motsvarar cirka 60 miljoner par. Orsakerna till infertilitet är många och beror hälften av gångerna på problem hos mannen.

Det finns i dag flera olika diagnostiska verktyg att ta till för att undersöka spermiernas fysiska egenskaper och förbereda dem för IVF behandlingarna. Antalet spermier undersöks och även hur de ser ut och rör sig, men något som i dag inte kan mätas är deras förmåga att binda till äggcellen, vilket är en förutsättning för att befruktning ska kunna ske.

Läs vidare på Biostock.se