SPERMOSENS AB (PUBL) ÄR NOTERAD PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET

Aktien handlas med tickern SPERM och ISIN-code SE0015346424