Rapidus: Spermaforskning till börsen

Det Lundabaserade bolaget Spermosens börsnoteras på Spotlight och siktar på en internationell marknad. Inför noteringen öppnar bolaget nu på torsdag en emission med målet att få in cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen stänger 12 april.

Företaget har tagit fram en produkt som snabbt kan analysera spermakvalitet. Tekniken har utvecklats av Kushagr Punyani som bildade bolaget 2018 efter sin licentiatexamen vid Lunds universitet.

Utrustningen är dels elektrokemiska chip där spermalösningen appliceras och dels ett instrument där bindningen till ägget mäts. Enligt Punyani finns inga liknande produkter för snabb analys av spermiers förmåga att befrukta ett ägg. I dag mäts spermierna enbart avseende deras fysiska egenskaper, hur de rör sig, antal och hur de ser ut. Faktorer som inte behöver betyda att en man är fertil.

Läs vidare på Rapidus.se