Entries by 8612_spermo

Rapidus: Spermaforskning till börsen

Det Lundabaserade bolaget Spermosens börsnoteras på Spotlight och siktar på en internationell marknad. Inför noteringen öppnar bolaget nu på torsdag en emission med målet att få in cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen stänger 12 april. Företaget har tagit fram en produkt som snabbt kan analysera spermakvalitet. Tekniken har utvecklats av Kushagr Punyani som […]

Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen för Spermosens AB (“Bolaget” eller ”Spermosens”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). I samband med den förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva units i Bolaget om totalt ca 24 MSEK (”Erbjudandet”). En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden […]